Idrettsglede gjennom gode aktiviteter

15. mai 2016
Hovedside : Idrettsglede gjennom gode aktiviteter

«Idrettsglede i skolen» er et samarbeidstiltak mellom flere idretter med hovedmål å bidra til å skape gode, fysiske og varierte aktiviteter i skolen. Fra og med 2016 er det de fire idrettene golf, friidrett, ski og orientering som er med i samarbeidet.
I forbindelse med lærerkurs vil også andre idretter være representert . I vår aktivitetsbank www.aktivitetsbanken.no er også ridning representert.