Orientering

Hovedside : Orientering

orientering

Orientering i skolen er fellesnavnet for alle Norsk Orienterings prosjekter som retter seg mot skole.  Satsingen er innen områdene kompetanseheving, utvikling av kart, utvikling av materiell og litteratur og aktivitetstilbudet DNB-challenge.
Norsk Orientering har mye å bidra med til skolens undervisning i kart og kompass, og ønsker med våre tiltak å vise hvor enkelt og morsomt man kan drive slik opplæring også med begrenset plass og små ressurser.
Orientering (ferdigheter i kart og kompass) har kompetansemål i læreplanen etter 4., 7. og 10. trinn. Vi har laget en «opplæringstrapp» som gir tips til hvordan man kan lage en god progresjon for opplæringen.

Vår visjon for orientering i skolen
er at vårt arbeid skal bidra til at:

  • Barn og ungdom skal kunne bruke kart og kompass når de går ut av grunnskolen
  • Opplæring i kart og kompass skal oppleves som spennende og morsomt, samt fremme barn og ungdoms interesse til å og bruke naturen  til fysisk aktivitet.

O-skolen.no
er nettsidene hvor lærere kan finne gode tips og ferdige opplegg til orienteringsaktiviteter i skoletiden.

O-challenge
er Norsk Orienterings aktivitetstilbud til skolene. Med dette tilbudet ønsker vi å gi alle elever utfordringer og positive mestringsopplevelser ved å bruke kart og kompass. Ved å la elevene få en sjanse til å bruke hodet og beina i sunne omgivelser vil vi være med å bidra til å øke fysisk og psykisk velvære hos elevene. For oss som er glad i denne spennende idretten, er det viktig at barn og unge får oppleve at orientering er «vilt, vakkert og rått!»

Interaktiv opplæring
Klikk på linken og prøv den spennende nettbaserte interaktive opplæringen vår. Den er fin for å øve inn karttegn, farger osv. Passer for mange aldre!