Lærerkurs på Norges Idrettshøgskole 14. august

29. april 2014
Hovedside : Lærerkurs på Norges Idrettshøgskole 14. august

14 august er det nok en gang klart for Lærerkurs på Norges Idrettshøgskole. Dette kurset har nå etablert seg som oppsatrt av skoleåret med nye, læring, oppdateringer og inspiraajon til skoleårets kropppsøvingatimer og aktiviteter.
Sett av dato nå – nærmer informasjon,, initasjon og påmelding kommer i god tid før skoleslutt!