Lærerkurs på NIH torsdag 15. august 2013 – nå med rundt 80 påmeldte deltagere!

25. juni 2013
Hovedside : Lærerkurs på NIH torsdag 15. august 2013 – nå med rundt 80 påmeldte deltagere!

Vi ønsker deg velkommen på kurs i august. Uken før kurset (uke 32) vil vi igjen sende ut en e-post med noen praktiske opplysninger, fullstendig deltagerliste og endelig fordeling av aktiviteter. Det kan bli gjort mindre justeringer for å tilpasse gruppestørrelsen, men slik listen ser ut nå, vil de aller fleste få oppfylt sine ønsker.

Påmeldingen vil ligge åpen utover sommeren.

Les mer om Lærerkurset og påmelding her: Lærerkurs NIH 15. august

Vi ønsker en fin sommer og velkommen på kurs 15. august!