Lærerkurs i Rogaland

7. april 2011
Hovedside : Lærerkurs i Rogaland
INVITASJON: Idrettskurs for lærere

Fredag 19. november 2010 Nye Loen på Nærbø i Hå kommune

Få inspirasjon, påfyll og nye ideer til trening fra golf, friidrett, orientering, svømming og ski.

For hvem

Kurset er rettet mot lærere i barne- og
ungdomsskolen som underviser i kroppsøving,
SFO-personell og
andre lærere som er interessert i allsidig
idrettsaktivitet.

Hvem inviterer

Kurset arrangeres av Norges Fri-idrettsforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Orienteringsforbund,
Norges Skiforbund og Norges Golfforbund.

Instruktører

Fagpersoner i særforbundene med relevant kompetanse.

Kursavgift

Kr 300,- pr person inkl. lunsj.
Frist for påmelding mandag 1. november.

Les mer om kurset og programmet her
Til side for påmelding

Spørsmål om kurset
Tor-Eivind Eie Fagereng,

tor-eivind.fagereng@friidrett.no
Tlf. 41 63 86 34