Ansvar for kroppsøving? Behov for inspirasjon og påfyll?

11. februar 2013
Hovedside : Ansvar for kroppsøving? Behov for inspirasjon og påfyll?

Idrettsglede i skolen kan tilby kurs som gir idrettsglede, inspirasjon og kompetanseheving. Våre fem særidretter – friidrett, golf, orientering, ski og svømming – er utgangspunkt for kursene vi tilbyr sammen eller alene, for lærere i grunnskolen og for SFO-ansatte. Hensikten er å gi inspirasjon og tips til hvordan en kan variere innholdet i kroppsøvingsfaget og i aktivitesskolen/SFO.

Siden 2006 har vi samarbeidet med Norges Idrettshøgskole i Oslo. I tillegg har vi bred erfaring med å arrangere kurs over hele landet i samarbeid med LFF, idrettskretser, kommuner og andre. Kanskje vi kan være med å arrangere akkurat det kurset skolen deres/skolene i kommunen trenger?

Har du spørsmål eller vil du bestille et kurs? Her finner du nyttig Informasjon om lærerkurs

Du kan også ta kontakt med oss på idrettiskolen@nif.idrett.no / telefon 21 02 91 50.