Orientering

22. januar 2013
Hovedside : Orientering

Orientering er både en idrett og en ferdighet. Å beherske kart og kompass er nøkkelen til en spennende idrett og til et mangfold av naturopplevelser.