Introduksjon

22. januar 2013
Hovedside : Introduksjon

Idrettsglede i skolen er et fellesprosjekt som Norges Friidrettsforbund, Norges Golfforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Skiforbund har gått sammen om for å øke det fysiske aktivitetsnivå blant skoleelever.