Kontakt oss

Hovedside : Kontakt oss

4 forbund er med på samarbeidsprosjektet “Idrettsglede i skolen”. Sammen vil vi presentere kjerneverdiene i idretten. Vise mulighetene til variasjon i treningsmetoder og aktivitet og ikke minst få fram idrettsglede som et begrep til skolen. Sidene og artiklene er utarbeidet for å gjøre hverdagen enklere for lærere og derigjennom gi en mer interessant undervisning for elevene.